Zápis do kroužků

Do kroužků je možné se zapsat v září elektronicky přes formulář na těchto webových stránkách. Pro nováčky je možné před zápisem navštívit ukázkovou lekci. Tam jsou zváni i rodiče. Teprve po této lekci se můžete rozhodnout, zda na kroužek budete chodit. Rádi se s vámi osobně potkáme – je možné kontaktovat přímo lektora a schůzku si s ním domluvit.

! Abyste se do kroužku mohli přihlásit, musíte být členy spolku! Zájemci vyplní přihlášku do spolku Statek u zvířátek, z.s., uhradí členský příspěvek a obdrží členskou průkazku. Poté je možné hlásit se na jakýkoliv kroužek.

Kroužky zahajují výuku v termínu od poloviny do konce září.

Přihlášení po zápise

  • V průběhu školního roku je možné se do kroužků dohlašovat, pokud je volné místo a koncepce kroužku to umožňuje. Chcete-li se přihlásit a zápis už proběhl, kontaktujte nás na tel. 777142632.
  • Je nutné vyplnit přihlášku a uhradit členský příspěvek přímo v centru.

Členské příspěvky

Členské příspěvky jsou použity na úhradu provozních a ostatních nákladů spolku. Členství je potřebné k tomu, abyste byli Vy nebo Vaše dítě na všech akcích spolku pojištěni, a jeho zaplacení je proto nutnou podmínkou účasti na kroužcích. Jako členové spolku máte také na všech placených kulturních akcích pořádaných spolkem zvýhodněné vstupné.

Členem se můžete stát kdykoliv v průběhu celého školního roku, i když nenavštěvujete kroužky, ale náš spolek je Vám sympatický a rádi byste nás podpořili.

Výše členského příspěvku na 1 školní rok (od začátku září do konce srpna)
– 100,– Kč

Kurzovné

Kurzovné vybírá spolek bezhotovostní platbou (převodem) na účet. V případě, že nelze provést platbu převodem, je možnost platby v hotovosti v dětském centru.

Kurzovné se vybírá vždy zálohově na jedno pololetí dopředu. V případě dlouhodobé nemoci dítěte (1 měsíc a více) nebude kurzovné účtováno.

V případě, že ještě nejste rozhodnuti a chcete vidět, jak výuka vámi zvoleného kroužku vypadá, můžete se přijít bezplatně podívat na jednu lekci.

Kurzovné za 1. pololetí a členský příspěvek je nutné uhradit do 30. září, kurzovné za 2. pololetí do konce ledna, popř. do 14 dnů od zahájení kroužku.Pokud byste s placením měli problém, ozvěte se nám a vše domluvíme. Cena kroužku by neměla být překážkou pro jeho navštěvování.

V případě nemoci lektora budou dětem poskytnuty náhradní vyučovací hodiny nebo bude částka kurzovného odečtena či vrácena v závěru pololetí.

Cena

Cenu jsme na letošní rok stanovili

  • Skupiny, kde není potřeba drahý materiál    1040 Kč/pol. tzn. 65Kč/lekce – 16 lekcí(60minut)
  • Skupiny, kde používáme drahé materiály    1280 Kč/pol. tzn. 80Kč/lekce – 16 lekcí (60minut)
  • Skupiny, kde používáme drahé materiály     1360 Kč/pol.tzn 120Kč/lekce – 16 lekcí (90minut)

Sourozenci, děti navštěvující více kroužků a sociálně slabé rodiny mohou před termínem platby požádat spolek o snížení kurzovného.